História mesta Holíč

Mesto Holíč sa rozkladá na najzápadnejších výbežkoch Chvojnickej pahorkatiny a priľahlej nížine Dolnomoravského úvalu. Najstaršie nálezy z holíčskeho chotára pochádzajú už z praveku. Terajšie osídlenie mesta má počiatky v období Veľkej Moravy. Po rozpade Veľkej Moravy sa Holíč stal významným oporným bodom vznikajúceho uhorského štátu. V 12. – 13. storočí bol sídlom hradnej župy a neskôr sídlom hradného panstva a administratívnym a kultúrnym strediskom celého regiónu.

Prvá písomná zbierka o meste pochádza z roku 1205. Mesto bolo spočiatku podľa hradu nazývané Wywar (t.j. Ujvár – Nový hrad). Už v 14. storočí bolo však známe jeho terajšie meno Holíč.

Majitelia panstva sa často striedali. Začiatkom 14. storočia sa Holíča zmocnil Matúš Čák Trenčiansky a v roku 1315 sa o Holíčsky hrad rozpútala bitka medzi ním a českým kráľom Jánom Luxemburským, čo popisujú aj súdobé kroniky Dalimilova a Zbraslavská. Český panovník sa zmocnil Holíča až po smrti Matúša Čáka v roku 1321.

Holíč sa v dejinách všeobecne často spomína v súvislosti s vojenskými udalosťami. Poloha na hranici štátu, na križovatke rušnej Českej cesty spájajúcej Prahu s Budínom a Veľkej cesty vedúcej od hradišťa do Bratislavy, sem priviedla nejednu vojenskú výpravu.

V septembri 1323 bol pri Holíči dohodnutý mier na základe spojeneckej zmluvy medzi českým a uhorským kráľom proti spoločnému nepriateľovi Rakúsku – a to malo veľký vplyv na hospodársky život a rast mesta, lebo sa zvýšil význam Českej cesty a mestečiek ležiacich na nej. V Holíči bola vybudovaná prvá mýtna stanica na uhorskej strane.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Ďalšie informácie...
 
História mesta Hollabrunn

Mesto Hollabrunn leží uprostred úrodnej, kopcovitej vinohradníckej krajiny v údolí Göllerského potoka a je centrom západnej časti Weinviertel. Územie mesta hraničí bezprostredne s Ernstbrunnerským lesom, najväčším súvislým dubovým lesným územím Rakúska.
Dôležitosť mesta určovala aj jeho poloha na významnej križovatke, ktorá viedla na trase Wien-Znojmo-Praha a bola spojená s východným Weinviertel. Rozloha obce je 152 km2.


Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1135, („Holerbrunen“), súvisí s darovaním vinohradu bavorskému kláštoru. Vinohradníctvo je až do súčasnosti určujúcim hospodárskym faktorom v živote mesta.

Farský kostol bol založený už v 12. storočí a jeho patrónom sa stal sv. Ulrich. Pohromami bol veľmi zničený a v 14. storočí značne zmenený.

V roku 1377 dostáva mesto trhové práva a v roku 1565, 11. júla, udelil mestu cisár Maximilian II. erb, tabuľa ktorého bola rozdelená na dve časti. V hornej časti na modrom podklade sa nachádzala zlatá pasca na vlkov spolu s dvomi hviezdami a v spodnej polovici bola na vodnej ploche umiestnená labuť plávajúca pred prameňom.

Na Hollabrunnskej škole sa v roku 1579 začalo vyučovanie latinčiny a v roku 1632 má mesto až 121 stojacich domov. Lenže zakrátko v roku 1645, počas 30 ročnej vojny, prichádza k jeho spustošeniu Švédmi pod vedením generála Torstensona a v roku 1649 obyvateľov mesta zachváti morová nákaza, ktorá sa však zopakuje ešte v ďalších rokoch 1679 , 1688 a v roku 1713 tejto nákaze podľahlo až 130 ľudí, ale nielen mor a vojna, ale aj mnohé požiare ničili mesto. V roku 1681 bol postavený morový stĺp.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Ďalšie informácie...