Otvornenie regionálneho obchodu v Hollabrunne - 18.04.2010

Dňa 18.04.2010 prebehla v rámci projektu TERE v poradí tretia aktivita , ktorá bola investičného charakteru - Slávnostné otvorenie Regionálneho obchodu v Hollabrunne, ktorý je súčasťou kultúrneho centra v Hollabrunne.

darcek

V regionálnom obchode je možné si zakúpiť vína nielen rakúske, ale i vína od vinárov Petra Podolu a Tomáša Turečka. Predajňu skrášľujú remeselné výrobky od Paulíny Pavúčkovej, keramika Hany Potančokovej a keramika Petra Poláka. V predajni sa nachádza množstvo propagačných materiálov o meste Holíč a jeho okolí. Obyvatelia Hollabrunnu sa tak môžu dozvedieť celý rad informácií o partnerskom meste.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!


 
Wein on Air - 27.11.2009

weintrauben_gespiegelt1

V poradí druhou aktivitou v rámci projektu TERE bolo „ Wein on air“ – rozhlasové vysielanie spojené s ochutnávkou vín na pešej zóne Hollabrunnu v rámci tzv. adventnej dlhej noci.

Prostredníctvo priameho vysielania rádia „Y „ sa odprezentovali obidvaja partneri projektu, bol predstavený projekt Tereziánsky remeselný dvor. Prostredníctvom rádia „Y“ bola do stanu pozvaná široká verejnosť na ochutnávku vína z obidvoch vínnych oblastí. Počas vysielania sa uskutočnilo vyše 80 ochutnávok. V prestávkach odznela rakúska a slovenská hudba. Mesto Holíč v krátkosti predstavil poslucháčom rádia „Y“ zástupca primátora mesta Holíč Rastislav Caletka, vína odprezentoval vinár Tomáš Tureček. Počuť priame vysielanie mohlo na 50 000 obyvateľov regiónu. Cieľom tejto aktivity bolo upevnenie partnerstva obidvoch miest.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!


 

 
Sviatok vína - 13. – 16.08.2009

weintrauben_gespiegelt1Sviatok vína , ktorý sa konal v rámci každoročného Volkfestu v dňoch 13. – 16.08.2009, kde sa prvýkrát prezentovali vína z okolia Holíča.

 

Slovenský someliér predstavil vína Petra Podolu a predstavil oblasť, kde boli vína pestované a spracované. Jeho prezentáciu si môžete prezrieť na tejto internetovej stránke.

Bolo prezentovaných 6 druhov vín, a mala ich možnosť ochutnať široká verejnosť.
V rámci podujatia vystúpila aj holíčska dychová hudba Májovanka, ktorá spestrila celé podujatie. Vyvrcholenie aktivity bolo dňa 16.08.2009, kde sa podujatia zúčastnilo aj vedenie mesta Holíč a primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, ktorý priamo z pódia pozdravil širokú verejnosť a priblížil obyvateľom partnerské mesto Holíč. Spoločne s vedením mesta Hollabrunn ochutnali vína z obidvoch oblastí.

Návštevnosť podujatia sa odhaduje na 450 ľudí.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!